Poradenství a řešení

Internetový marketing

Internetový marketinge-marketing, webmarketing nebo online marketing se dá vymezit různě. Kupříkladu prostřednictvím těchto definic:

„… využívání služeb internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit.“

„Marketing na internetu (on-line marketing) je kvalitativně nová forma marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu.“

„Marketing na internetu je aplikace internetu a příbuzných digitálních technologií za účelem dosažení marketingových cílů.“

„Internetový marketing je marketing, který se odehrává ve specifickém prostředí internetu a vychází ze všech praktik klasického marketingu. Nástroje, které využívá, jsou v užším pojetí pouze internetová reklama a vlastní webové stránky. V širším pojetí pak i další nástroje marketingových komunikací, které se na internetu také uplatňují: online public relations, online direct marketing a podpora prodeje na internetu.“

Naše definice: „Podpora prodeje pomocí internetu“

Internetový marketing navazuje na klasický offline marketing a využívá jeho poznatků. Klíčové je tak zejména navázat první kontakt se zákazníky a vybudovat vztah, který odstraní přirozenou nedůvěru. Teprve pak je možno zákazníka přesvědčit o přínosu našeho produktu.

Klasická offline obchodní prezentace většinou probíhá v malém počtu lidí, se kterými je nutné vést dialog, pokládat jim otázky a odpovídat na ně. Celkový dojem a úspěšnost prezentujícího pak závisí i na jeho jistotě projevu, řeči těla a obratné verbální komunikaci.

Přeneseme-li tyto poznatky do internetového marketingu, pak úspěšnost prezentujícího závisí především na kvalitě webových stránek, a to jak z hlediska formy, tak obsahu. Je to v podstatě moderní forma komunikace. Těžko někoho přesvědčíme, že jsme důvěryhodným obchodním partnerem, pokud budeme mít mnoho let staré webové stránky, na kterých nelze najít některé základní informace.

Vývoj internetového marketingu jde dopředu velmi rychle, protože si osvojuje a plně využívá nejmodernější technologie a to, co platilo před 5 lety, nemusí již platit dnes v roce 2010.

V dnešní době se například otvírají nové možnosti marketingové komunikace pomocí sociálních sítí a využití rozšířené reality (augmented reality).

Z těchto důvodů se internetový marketing v poslední době definoval jako samostatný obor, protože klade na marketéra nezbytnou potřebu orientovat se i v informačních technologiích a neustále si doplňovat vzdělání a sledovat trendy budoucnosti.

Internetový marketing je tedy pomezní disciplínou využívající poznatků z oborů informační technologie a z marketingu, takže je nutná alespoň základní znalost obou těchto oborů. Pro dnešního marketéra je tedy nutné mít i technické znalosti, aby mohl marketing provádět účinně a úspěšně.

Dobrý internetový marketér by tak v této době měl určitě znát alespoň základy jazyka HTML, CSS (Cascading Style Sheets, kaskádové styly), PHP (Hypertext Preprocessor), Javascript. Měl by se co nejlépe vyznat v internetových vyhledávačích, Wikipedii, sociálních sítích, redakčních systémech, RSS (Really Simple Syndication) a v práci s Google Analytics, Adwords a Maps.

Proto nyní vznikají nejen specializovaná oddělení v rámci velkých reklamních agentur, ale i společnosti, které se specializují pouze na internetový marketing.

Velká firma může sestavit pod vedením zkušeného marketéra velký tým složený z grafiků, obchodníků, programátorů, textařů a editorů. V malé firmě všechny tyto činnosti bude muset zastat mnohem menší tým, nebo dokonce jednotlivec. Je pak nutné jednotlivé činnosti a služby nakupovat, ale i v takovém případě je nezbytné se v problematice dobře orientovat, aby objednavatel vůbec věděl co požadovat a uměl si zkontrolovat kvalitu služby.

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu internetových uživatelů ve světě i v České republice se dá předpokládat, že význam internetového marketingu jenom poroste. Mnozí odborníci dokonce v dnešní době předpovídají brzký konec klasického offline marketingu, to je ale pochopitelně možné až za několik desítek let a v tu dobu bude již nepochybně také internetový marketing zcela jiný než dnes.

Na druhou stranu například původně čistě internetové obchody otvírají „kamenné“ pobočky a umísťují reklamu do tradičních médií nebo se prezentují na nejrůznějších událostech.

Z toho můžeme vidět, že celá problematika je komplexní.