Poradenství a řešení

Dnešní internet

HTTP je dnes spolu s elektronickou poštou nejvíce používaný protokol a zasloužil se o obrovský rozmach internetu v posledních dvaceti letech. Zkratka WWW se pak postupně stává pro laickou veřejnost synonymem internetu.

Počet uživatelů internetu velmi narostl. V roce 2010 se počet měsíčních uživatelů internetu v České republice odhaduje kolem 7 miliónů, z toho připadá cca 5.6 miliónů na české uživatele, což je zhruba 53% všech českých obyvatel.

Vývoj počtu měsíčních uživatelů Internetu v ČR

Vývoj počtu měsíčních uživatelů Internetu v ČR

Počet celosvětových uživatelů internetu se již pohybuje kolem 2 miliard. Internet je nejvíce rozšířený v Severní Americe, Evropě, Japonsku a Austrálii. Celkový počet uživatelů je největší v Asii, kde je navíc velký potenciál růstu do budoucnosti.

Procentní zastoupení uživatelů internetu ve světě

Procentní zastoupení uživatelů internetu ve světě

Celkový počet webových stánek ve světě

Celkový počet webových stánek ve světě