Poradenství a řešení

Internet a jeho historie

Internet lze definovat jako „síť sítí“ nebo celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Internet je zdarma, je decentralizovaný, tj. nemá žádný střed a žádné řídící centrum, které by jej řídilo a spravovalo jeho obsah. Provozem a dalším vývojem internetu se zabývají nevládní organizace (W3C – World Wide Web Consortium a ISOC – Internet Society).

První vize počítačové sítě se objevila již v roce 1946 v krátké vědecko-fantastické povídce Murray Leinstera jménem „A Logic named Joe“. V této povídce je vybavena každá domácnost počítačovým terminálem, který v principu odpovídá počítači s přístupem na internet.Povídka byla přeložena také do češtiny.

Za praktický počátek internetu se dnes všeobecně označuje vznik vojenské počítačové sítě ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) v roce 1969.

ARPANET byl financován Ministerstvem obrany USA. Původně to byla pouze experimentální síť, která měla zajistit propojení radarových stanic USA a ověřit funkčnost systému při využití přepojování paketů (packet switching).

U přepojování paketů neexistuje sestavený okruh mezi zdrojovou a cílovou stanicí přes síť, místo toho se každý mezilehlý uzel (směrovač) na cestě rozhoduje, jakou cestou se paket pošle dál. Pakety se posílají individuálně, každý má ve svém záhlaví všechny potřebné informace pro přenos sítí (cílovou adresu, pořadí ve zprávě). Potenciálně tedy pakety nemusí sledovat stejnou cestu sítí a nemusí být doručeny k cíli v pořadí odeslání. Problematika skutečného doručení paketů, jejich duplicity a jejich pořadí je pak většinou záležitostí cílové stanice (málokdy se o tyto funkce stará samotná síť). Přepojování paketů lze realizovat se spojením (pak je cesta v rámci dané komunikace pro všechny pakety stejná) nebo bez spojení.

Přepojování paketů tak přinášelo maximální odolnost. Síť neměla žádnou centrální složku, takže fungovala, přestože byly některé její části zničeny, což je z vojenského hlediska velmi důležité.

Jedním z cílů ARPANETu bylo umožnit vzdálený přístup k nejvýkonnějším počítačům té doby. Základem ARPANETu se staly počítače na univerzitách UCLA (University of California Los Angeles), SRI (Stanford Research Institute), UCSB (University of California Santa Barbara) a University of Utah.

V roce 1972 byl ARPANET rozšířen na zhruba 20 směrovačů a 50 počítačů. V následujícím roce se do ARPANETu připojilo Norsko a Spojené království. V tu dobu se začala používat elektronická poštovní komunikace (email), kterou mimochodem v roce 1976 poprvé využila i britská královna.

V roce 1983 byl stávající protokol Network Control Program (NCP) nahrazen protokoly Transmission Control Protocol (TCP) and the Internet Protocol (IP). ARPANET se stal pouze páteřní sítí pro přenos, časem přišel i o tuto funkci a v březnu 1990 byla jeho činnost ukončena.

První registrovanou doménou (tzn. identifikátorem počítače nebo počítačové sítě připojených do internetu) na světě je od 15. března 1985 „Symbolics.com“. Pro zajímavost např. Microsoft si registroval svoji doménu až v roce 1987.

Doména COM (commercial) je generickou tzv. top-level doménou (gTLD), která se postupně rozrostla v největší doménu na světě. Doména byla původně spravována Ministerstvem obrany USA. Od roku 1995 spravuje doménu COM společnosti Network Solutions a od roku 1997 je to společnost VeriSign. Přestože byla COM doména původně určena k označení komerčních subjektů na internetu, okolo roku 1995 došlo ke zrušení restrikcí a registrovat si ji mohl kdokoliv na světě. S popularizací internetu se doména COM rychle stala nejčastěji používanou doménou pro webové stránky a emaily.

Pojem „internet“ se používá od roku 1987, kdy bylo spojeno cca 27 000 počítačů.

Od roku 1989 se vyvíjí WWW (World Wide Web), což je soustava propojených hypertextových dokumentů. V češtině se pro WWW často používá jako synonymum slovo web.

Autorem WWW je Tim Berners-Lee. Navrhl značkovací jazyk HTML (HyperText Markup Language) pro hypertext a protokol HTTP, napsal první webový prohlížeč WorldWideWeb a koncem roku 1990 spustil první webový server na světě.

Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol původně určený pro výměnu hypertextových dokumentů. Hypertextové dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator), což je definovaný řetězec znaků, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů na internetu.

První doménu měl tedy Symbolics, ale první webové stránky byly spuštěny v roce 1990 na serveru švýcarského výzkumného centra CERN pod adresou: „http://nxoc01.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html.“

Dnes již pochopitelně je adresa nefunkční screenshoot zde:

první WWW

Pro běžné uživatele byl zásadní rok 1993, kdy organizace National Center for Supercomputing Applications zdarma uvolnila svůj grafický prohlížeč webu jménem Mosaic.

V roce 1994 pak Tim Berners-Lee založil World Wide Web Consortium (W3C), které dohlíží na další vývoj WWW.

V roce 1995 již bylo na celém světě připojeno do internetu 20 milionů počítačů, z toho 2 miliony v USA.

Další nástup a rozvoj byl velmi živelný.